WYBORY SOŁTYSA WSI GLIŃSKO 2019

28 lutego 2019r. odbyły się wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej wsi Glińsko na kadencję 2019 - 2024. Nowym Sołtysem wsi Glińsko została wybrana pani Agnieszka Adamczak. W skład Rady Sołeckiej weszli:

- Halina Cieśla,

- Elżbieta Cieśla,

- Ewa Czajka,

- Krystyna Jaśkowiak,

- Eugeniusz Stachowski,

- Karol Kozak.

Dziękujemy panu Eugeniuszowi Stachowskiemu oraz dotychczasowej Radzie Sołeckiej za zaangażowanie w prace na rzecz naszej wsi.   

Nowemu Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej życzymy, aby ta odpowiedzialna służba społeczna była dla Państwa powodem do dumy, by przynosiła satysfakcję z dobrze wypełnionych obowiązków oraz ludzką wdzięczność.